چند جمله زیبا از کتاب تائو ت ِ چینگ

شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1391


چند جمله‌ی حکیمانه و زیبا از کتاب ” تائو ت ِ چینگ ” نوشته لائوتسه:

هیچ چیز در این جهان مثل آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.
با این حال برای حل کردن هرآنچه که سخت است، چیز دیگری‌یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت بر خشونت.
همه این را می دانیم ولی کمتر کسی به آن عمل می کند.
انسان، نرم و لطیف زاده می شود و به هنگام مرگ خشک و سخت می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می آورند نرم و انعطاف پذیرند و به هنگام مرگ خشک و شکننده.
پس هر که سخت و خشک است، مرگش نزدیک شده و هر که نرم و انعطاف پذیر، سرشار از زندگی است.


آرام زندگی کن
هرگز با طبیعت‌ یا همنوعان خود ستیزه مکن
گزند را با مهربانی تلافی کن.....