تست روانشناسی برای مجردها

جمعه 9 تیر‌ماه سال 1391

دختر خانم هایی که هنوز مجردین و ازدواج نکردین، شاید براتون جالب باشه که این تست رو انجام بدین و ببینین بهتره مجرد بمونین یا نه،ازدواج کنین!!

۱- آیا زمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچکشان می بینید، غبطه می خورید؟

الف) بله

ب) خیر

ج)گاهی اوقات


  ۲- آیا زمانی که یک زوج جوان را در حال خنده می بینید، افسوس می خورید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


 ۳-آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی تان لذت می برید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


 ۴- زمانی که در جمع دوستان متاهل هستید،به خود می گویید که ای کاش من هم متاهل بودم؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


 ۵-آیا شده که تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟

الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات

  ۶- آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که تنهایی دیگر بس است؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


 ۷-آیا تا کنون برایتان پیش آمده که شادی تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۸- آیا شما موسقی های آرام گوش می دهید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۹- آیا شده زمانی که پشت ویترین یک فروشگاه هستید، احساستان به شما بگوید برای کسی هدیه ای بخرید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۱۰- آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده است؟ امیدواریم که حضور شخصی زندگی تان را دگرگون کند.

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۱۱- آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دلتان زنده کند و نگاه شما به زندگی تغییر کند؟

الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۱۲- زمانی که پدر مادرتان می گویند، دیگر زمان ازدواج فرا رسیده است، اخم نمی کنید؟

الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۱۳- آیا به تازگی در خیالتان مراسم خواستگاری را مرور می کنید؟

 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


۱۴- آیا اخیرا برایتان پیش آمده عاشق کسی شده باشید، اما حجب و حیا اجازه ندهد، آن را با او در میان بگذارید؟


 الف)بله

ب)خیر

ج)گاهی اوقات


نتیجــــــــــــــــــــــه:


 اگر از ۱۴ پرسش بالا به ده گزینه پاسخ بلی داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج در وجودتان احساس شده است و اگر به ده گزینه پاسخ خیر داده اید، به این معنی است که نیاز به ازدواج هنوز در وجودتان احساس نشده است و اگر به هفت گزینه پاسخ گاهی اوقات داده اید به این معنی است که هنوز سر در گم هستید و نمی دانید که باید ازدواج کنید یا نه، همچنان مجرد بمانید.